osobní zpověď o zákeřné nemoci a “zázračném” uzdravení hladovkou

HLADOVKA a její „zázračné“ účinkyTEZE PROGRAMU BESEDY

 

 • ÚVOD MODERÁTORA:Přivítání účastníků, představení aktérů besedy a seznámení s programem…
 • POVÍDÁNÍMgr. Rostě ZABLOUDILA (doplňování moderátorem a přísedícími, četbou úryvků knihy a promítáním foto):Podnět k hladovce, její princip, rozhodnutí k realizaci, průběh a výsledky (konfrontace s lékařskými zprávami)…
 • ČETBAukázek z DENÍKU HLADOVĚJÍCÍHO: Tělesné trápení při první „acetonové“ hladovce a psychická trýzeň při hladovce druhé – BREUSSOVY…
 • SEZNÁMENÍs praktickými OZDRAVNÝMI POBYTY Komáří louky (úryvek z knihy str. 28 + propozice na str. 112): Získání schopnosti spolehlivého ovlivňování svojí váhy (hubnutí) i celková očista a ozdravení těla v co nejvhodnějším prostředí…
 • BESEDA S ÚČASTNÍKY:Odpovědi na dotazy posluchačů – doplňování, upřesňování a případně i bližší objasňování daného téma – diskuse…
 • ZÁVĚR MODERÁTORA:Upozornění na možnost zakoupení knihy HLAD NADĚJE – a na přihlášky k ozdravnému pobytu Komáří louky…
 • AUTOGRAMIÁDA knihy HLAD NADĚJE:Podepisování knihy autorem Rosťou Zabloudilem, doplněné reprodukcí písniček vzniklých při hladovkách…

 

PŘÍSEDÍCÍ (na každé besedě alespoň dva):

 • moderátor: PhDr. Zdeňka KÁRNÁ (773 493 549): Promo Media
 • moderátor: Miroslav MAREŠ (777 113 433): Agentura KULTUR-KONTAKT
 • biolog: Univ. prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (607 523 784): přírodovědecká fak. UP
 • lékař: Mudr. Jindřiška CHOCHOLOVÁ (777 844 092): všeobecná lékařka
 • pacientka onkologie: Miluše POKORNÁ (777 071 277): uzdravená hladovkou

 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

 • Kateřina ADAMÍKOVÁ (737 488 397) – dokumentace
 • Zdeněk SEMIÁN (603 267 537) – technika
 • Gabriela Knapilová (736 488 430) – administrativa, prodej knih

 

 

BESEDY O KNIZE „HLAD NADĚJE“ – 2014

 
MÍSTO TERMÍN
OBEC   PROSTOR ADRESA DEN HODINA
Mokrá-Horákov   obecní knihovna MEDIATÉKA 17.3. (pondělí) 18,00
Brno 1   divadlo HUSA NA PROVÁZKU (kongresový sál) Zelný trh 9 19.3. (středa) 18,00
Ostrava 1   ZÁMEK Poruba Poruba – nábřeží 21.3. (pátek) 17,00
Dačice   kinosál Palackého nám. 4/1 3.4. (čtvrtek) 17,00
Olomouc   Aula filozofické fakulty UP Křižkovského 10.4. (čtvrtek) 18,30
Liberec   klub KAIROS 5.května (naproti OC PLAZA) Akce zrušena 17,30
Praha   galérie LAPIDÁRIUM Rámova 6 (nadace český barok) 15.4. (úterý) 17,00
Kyjov   Městská knihovna Komenského 617/20 17.4. (čtvrtek) 17,00
Ostrava 2   přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Chittussiho 10 22.4. (úterý) 17,00
Brno 2   kavárna POD HODINAMI Česká 24.4. (čtvrtek) 17,00
České Budějovice   dům kultury METROPOL malá scéna Senovážné nám. 25.4. (pátek) 17,00
Hradec Králové   Městská knihovna Wonkova 1262/1a 28.4. (pondělí) 17,00
Nový Jičín   Městská knihovna Husova 1115/2 29.4. (úterý) 18,00

rovnost pravo   plakat_A4_tisk