osobní zpověď o zákeřné nemoci a “zázračném” uzdravení hladovkou
Scan1   Scan1   Scan1
Ambulantní zpráva ze 7.6.2007 (před hladovkou): nález dvou vředů na dvanácterníku.   Ambulantní zpráva z 21.5.2007 (před hladovkou): hodnota PSA 39,42 ug/l (nad 4,5 ug/l podezření z karcinomu prostaty) a nález několika ložisek v játrech k došetření.   Ambulantní zpráva z 19.9.2007 (po první hladovce): jizva po zhojeném vředu na dvanácterníku (o druhém vředu už není ani zmínka).
         
Scan1   Scan1   Scan1
Ambulantní zpráva z 8.10.2007 (po první hladovce): nález magnetické rezonance (9 až 10 metastatických ložisek v obou lalocích jater s náznakem kalcifikace).   Předběžná propouštěcí zpráva z 20.10.2007 (v průběhu druhé hladovky): provedená biopsie jater (po vyhodnocení rezervace lůžka), PSA již v normě, upozornění na vyříznutí bazaliomů v letech 1999, 2001,2003,2005.   Ambulantní zpráva z 30.10.2007 (v průběhu druhé hladovky): výsledek biopsie jater pod CT kontrolou (bez nádorové infiltrace se zavápněnými ložisky, definitivní diagnóza však není z odebraného materiálu možná), PSA 1,12 ug/l již hluboce pod limitem.